Menu
https://www.gebrderooij.nl/en-meer/zonnepanelen

Zonne-energie

Momenteel heeft de overheid weer een subsidie regeling beschikbaar gesteld ten behoeve van zonnepanelen. U kunt op de link hieronder zien aan welke voorwaarden er moet worden voldaan en hoeveel subsidie er nog beschikbaar is voor 2013;

Een beoordeling van de situatie ter plaatse hoort bij onze prijsopgave. Wij bekijken wat de best beschikbare locatie op uw perceel is met betrekking tot de stand van de zon en dus de meeste opbrengst van uw panelen. Daarnaast kijken wij naar uw gezinssamenstelling en uw stroom verbruik om een op uw situatie afgepaste opstelling te kunnen aanbieden.

Sitemap | Algemene Voorwaarden